شنبه، 29 مهر 1396    سال اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال  
   
 

تحول در مدرسه اتفاق نمی افتد مگر با کیفیت

باید به جای برنامه ریزی آموزشی به آموزش برنامه ریزی برسیم.

معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران اعلام کرد:

حسینی : هدف از اعزام دانش آموزان آشنایی با دستاوردهای دفاع مقدس است

دنیا محمدی دانش آموز دبیرستان شاهد کوثر منطقه 15 ازفرزندان جانباز جنگ تحمیلی بمقام قهرمانی کشور رسید

1 2 3 4 5  ... >>