سه شنبه، 26 تیر 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
ملت ایران بیدار و پرانگیزه است؛ افراد خسته، بی‌نشاطی خود را به مردم تعمیم ندهند
print
ملت ایران بیدار و پرانگیزه است؛ افراد خسته، بی‌نشاطی خود را به مردم تعمیم ندهند
تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0