سه شنبه، 26 تیر 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
گردهمایی مسئولان گزینش مناطق شهر تهران
print
گردهمایی مسئولان گزینش مناطق شهر تهران
اولین جلسه آموزشی -تخصصی همکاران گزینش شهر تهران در سالن اداره کل شهر تهران برگزار گردید
در این جلسه که به منظور بررسی عملکرد سال 1396اداره تحقیقات گزینش وارائه برنامه های سال جاری همراه با آموزشهای درون سازمانی برگزار شد ابتدا آقای محمدی مدیر هسته گزینش با تشکر از همکاران نسبت به ادامه فعالیت گزینشگران مخصوصا در سال جاری که با آزمونهای استخدامی همراه است تلاش بصورت جهادی را از همکاران درخواست ونسبت به ارائه وتشریح برنامه های سال جاری اقدام نمودند
 سپس معاونت محترم پشتیبانی اداره کل آقای بهارلو ضمن حضور در جمع گزینشگران از تلاش ومجاهدت آنان در سال گذشته قدرانی نموده وبا توجه به شعار امسال اداره کل شهر تهران در خصوص کارآمدی ثروت نیروی انسانی نقش وجایگاه گزینش ونقش متمایز آن نسبت به دیگر واحدهای سازمانی را نه تنها وجود نیروهای مومن ومتعهد بلکه وظیفه مهم واساسی در جذب نیروی انسانی دانستند . ایشان پس از استماع سخنان و پرسشهای همکاران نسبت به رفع نگرانیها وپیگیری موارد مطروحه قول مساعدت وهمکاری نمودند
تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0