سه شنبه، 26 تیر 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 

ارتباطات مردمی

خواهشمند است قبل از تکمیل و ارسال فرم زیر به این نکات توجه فرمایید :

  • مطالب این بخش متناسب موضوع آن به معاونت ها و بخش های مختلف اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ارسال می گردد .
  • لطفا موضوع اصلی خود را حداکثر در 2 بند 4 سطری مرقوم فرمائید .
  • در صورت تمایل اطلاعات مربوط به خود را در جدول مرقوم فرمایید .
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک  
عنوان  
نوع ارتباط
بخش
تلفن همراه
مضمون