سه شنبه، 26 تیر 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
معرفی مسئولین اداره کل  
 • اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
 • مدير كل
  • مشاورين
   • مشاور
   • مشاور
   • مشاور
   • مشاور
   • مشاور
  • معاونين
   • معاون توسعه مديريت و پشتيباني
    • رييس اداره بودجه
    • رئيس اداره تعاون ورفاهي
    • رئيس امور اداري و تشكيلات
    • رئيس اداره راهبري مكاتبات و اسناد
    • رئيس اداره امور مالي
    • رئيس اداره پشتيباني و خدمات
    • رئيس اداره باز نشستگي
    • رئيس اداره در آمد
    • مدير عامل درمانگاه فرهنگيان مركزي تهران
   • معاون پرورشي و فرهنگي
    • رئیس امور فعالیت های دانش آموزی
    • رئيس اداره مشاوره تربيتي
    • رئيس مركز مشاوره و خدمات روانشناختي دانش آموزي
    • رئيس اداره فرهنگي هنري
    • رئيس اردوگاه دختران (ماهدشت)
    • رئيس اردوگاه شهيد چمران
    • رئيس اردوگاه شهيد رجايي رامسر
    • رئيس باشگاه پرورشي شهيد مفتح (مركزي)
    • رييس اداره قرآن، عترت و نماز
    • رئيس اداره امور تربيتي
   • معاون آموزش متوسطه
    • رئيس گروه آموزش راهنمايي و هدايت تحصيلي
    • رئيس گروه متوسطه نظري
    • رئيس گروه تكنولوژي و گروههاي آموزشي
    • رئيس اداره فني و حرفه اي و كاردانش
   • معاون آموزش ابتدايي
    • رئيس گروه تكنولوژي و گروههاي آموزشي پيش دبستان و دبستان
    • رئيس گروه آموزش ابتدايي
   • معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني
    • رئيس گروه تحقيق و پژوهش
    • رئيس گروه بررسي محتواي آموزشي و پرورشي (مجازي)
    • رئيس اداره فناوري و اطلاعات و ارتباطات
    • رئيس اداره برنامه ريزي ، تامين و آموزش نيروي انساني
    • رئيس گروه طرح و برنامه
   • معاون تربيت بدني و سلامت
    • رئيس اداره سلامت و تندرستي
    • رئيس اداره تربيت بدني و فعاليتهاي ورزشي
    • رئيس اداره مراقبت در برابر آسيب هلي اجتماعي
   • معاون سواد آموزي
    • اداره دوره هاي سواد آموزي
    • اداره واگذاري و برون سپاري
    • اداره سنجش و ارزشيابي سواد آموزي
  • ادارات حوزه مدير كل
   • اداره اطلاع رساني و روابط عمومي
   • اداره حراست
   • اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
   • اداره شاهد و ايثارگران
   • اداره آموزش و پرورش استعدادهاي درخشان
   • اداره حقوقي، املاك و حمايت قضايي كاركنان
   • هيئت رسيدگي به تخلفات اداري
   • مديريت هسته گزينش
   • اداره سنجش آموزش و پرورش
   • اداره مشاركت هاي مردمي
   • گروه انجمن اوليا و مربيان
   • اداره آموزش و پرورش استثنايي
   • امور جوانان
   • امور بانوان
  • مديريت مناطق
   • منطقه 1
   • منطقه 2
   • منطقه 3
   • منطقه 4
   • منطقه 5
   • منطقه 6
   • منطقه 7
   • منطقه 8
   • منطقه 9
   • منطقه 10
   • منطقه 11
   • منطقه 12
   • منطقه 13
   • منطقه 14
   • منطقه 15
   • منطقه 16
   • منطقه 17
   • منطقه 18
   • منطقه 19