جمعه، 31 فروردین 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 
اخبار اسکان 96  
اسکان 2048هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا 28 اسفند95 بازدید مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران از مراکز اسکان فرهنگیان منطقه 7
تجهیز و آماده سازی 149 مدرسه تهران برای اسکان فرهنگیان در نوروز 96
اسکان 44316 هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا سوم فروردین ۹۶
اسکان 33907 هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا دوم فروردین ۹۶
اسکان 59772هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا پنجم فروردین96
پايتخت ميزبان 51 هزار نفرروز در مراکز اسکان فرهنگيان
اسکان 74534هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا هفتم فروردین ۹۶
بازدید از مراکز اسکان نوروزی منطقه 5
حضور سرزده مديركل شهرتهران از اردوي مطالعاتي در دبيرستان ماندگار البرز
بازدید نوروزی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران از مراكز اسكان منطقه 5 
اسکان 91918هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا دهم فروردین ۹۶
اسکان 93919 هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا يازدهم فروردین ۹۶
اسکان 94385هزار نفر روز مسافر فرهنگي تا سیزدهم فروردین ۹۶