سه شنبه، 26 تیر 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 آنچه اوليا بايد بدانندشرايط ثبت نام در دوره دوم متوسطه         چگونگي جابجايي در مدارس نمونه دولتي دوره دوم
                                                                                                                                                                                                   
                                                                           شرايط ادامه تحصيل در دبيرستان هاي نمونه دولتي                                                                                                                                                   
ادامه تحصيل دانش آموزان سوم راهنمايي كه موفق به ثبت نام در پايه اول دبيرستان نشده اند

نحوه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان ديماه94 در دوره پيش دانشگاهي

نحوه ادامه تحصیل مشمولان نظام وظیفه عمومی به صورت داوطلب آزاد

ترمیم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهایی فارغ التحصیلان دوره دوم متوسطه

هزینه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه مدارس دوره دوم  متوسطه دولتی شهر تهران سال تحصیلی 95-96