چهارشنبه، 4 بهمن 1396    سال اقتصاد مقاومتی:تولید و اشتغال  
   
 آنچه اوليا بايد بدانندشرايط ثبت نام در دوره دوم متوسطه         چگونگي جابجايي در مدارس نمونه دولتي دوره دوم
                                                                                                                                                                                                   
                                                                           شرايط ادامه تحصيل در دبيرستان هاي نمونه دولتي                                                                                                                                                   
ادامه تحصيل دانش آموزان سوم راهنمايي كه موفق به ثبت نام در پايه اول دبيرستان نشده اند

نحوه ادامه تحصيل فارغ التحصيلان ديماه94 در دوره پيش دانشگاهي

نحوه ادامه تحصیل مشمولان نظام وظیفه عمومی به صورت داوطلب آزاد

ترمیم و ارتقاي نمره دروس امتحان نهایی فارغ التحصیلان دوره دوم متوسطه

هزینه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه مدارس دوره دوم  متوسطه دولتی شهر تهران سال تحصیلی 95-96