دوشنبه، 29 مرداد 1397    سال حمایت از کالای ایرانی  
   
 

 نرخ شهريه مدارس غير دولتي شهر تهران - سال تحصيلي 1397-1396

        مدارس غيردولتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و دريافت شهريه تا قبل از دريافت و نصب پوستر شهريه در تابلوي اعلانات مدرسه نمي باشد .

 

شهريه پيش دبستاني

شهريه مدارس ابتدايي

شهريه مدارس متوسطه دوره اول

شهريه مدارس متوسطه دوره دوم


شهريه مدارس پيش دانشگاهي نظري

شهريه مدارس پيش دانشگاهي فني و حرفه اي


شهريه مدارس متوسطه فني

شهريه مدارس کار دانش